Şehri Park Çocuk Oyun Parkları ve Kent Mobilyaları

 • Şehr-i Park

  Children's Playgrounds and the City Furniture

  Quality Policy

  • Müşterilerimizin değişen - gelişen şartlarını göz önüne alarak ihtiyaç ve beklentilerini doğru algılayıp istenilen şekilde, sürekli ve zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

  • Sektörümüzle ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim ve hizmetlerimizde en gelişmiş teknikleri kullanmak,

  • Ürün ve hizmet kalitemizi artırmak için çalışanlarımızın katılımını sağlayarak memnuniyetleri, motivasyonları ve eğitimleri için gereken tedbirleri almak,

  • Fire oranlarını azaltıp maliyetleri optimum seviyeye çekmek ve kalitesi verimliliği ve rekabet gücü yüksek kuruluş olmak,

  • Çevreye saygılı, iş ve işçi güvenliğini temel alan, yasal mevzuat şartlarına ve diğer yerli - yabancı standartlara uygun olarak üretim yapmak.

  • Kalite yönetim sistemimizi belirli dönemlerde gözden geçirerek etkinliğini artırmak ve sürekli iyileştirmek.