Şehri Park Çocuk Oyun Parkları ve Kent Mobilyaları

 • Şehr-i Park

  Çocuk Oyun Parkları ve Kent Mobilyaları

  İş Sağlığı ve Çevre Polikamız

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve KALİTE POLİTİKASI

 • Ürünü üreten çalışanımızın can güvenliğini, memnuniyetini ve ürün kalitesini arttırmak için mesleki eğitimini teşvik etmek,
 • İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin ve ürün ve hizmet sunduğumuz müşterinin çevre bilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak,
 • Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevre uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek,
 • En azından yürürlükteki uygulanabilir İSG ve çevreyle ilgili mevzuatlara uymak,
 • Ürün kalitemizi çalışma ortamına bağlı olarak en üst seviyede tutmak, ülke menfaatleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek. • Şehri Park Metal Plastik
  Mob.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti

         Halim GÖKÇEK
    Satış ve Gen.Müd.Yrd.