Şehri Park Çocuk Oyun Parkları ve Kent Mobilyaları

 • Şehr-i Park

  Çocuk Oyun Parkları ve Kent Mobilyaları

  Çevre Amaç ve Hedeflerimiz

  *  Çevreye katı ya da sıvı herhangi bir atık oluşumunun olup olmadığını belirlemek ve mevcut ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygun duruma getirilmesi için gerekli çalışmaları planlayıp 2013 sonuna kadar sonuçlandırmak.

  * Öncelikle Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği başta olmak üzere Katı ve Sıvı Atıkların Kontrolü Yönetmeliklerine göre uygun fabrika koşullarını tanımlamak ve en geç 2 ay içerisinde yönetmelikler açısından yeterliliği sağlamak.
        
  * Prosesten çıkan tehlikeli atık olup olmadığının tespit edilmesi ve Tehlikeli atıkların Korunması Yönetmeliği kapsamında varsa atıkların 2 ay içinde yönetmeliğe uygun şekilde depolanması  ve bertarafının mevzuata uygun şekilde sağlanması.

  *Fabrika genelinde tespit edilen çevre boyutlarının belirlenmesi ve 2013 yılı sonuna kadar  çevreye etkilerini azaltmak amacıyla çevre programı iyileştirme çalışmaları planlamak ve sonuçlandırmak.