İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri

•    1. Ve 2. Derece İş kazası sayısında yılda en fazla 3 adeti geçmemek

•    1. ve 2. derece puan alınan risk analizleri iyileştirme faaliyetlerini, ilgili faaliyet alanında en az %90 oranında tamamlamak .

•    Çalışanlarımıza OHSAS 18001 standardı doğrultusunda yılda en az 4 saat eğitim vermek.

•    Çalışanlarımızdan gerekli olanlarına tetanoz aşılarını yaptırmak .

•    OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda gerekli çalışma ve incelemeleri yaparak, OHSAS 18001 Standardını uygulamak

•    Araçlarımızın emisyon ölçümleri sonucunda optimum değerlerde kalmasını sağlamak.