Çevre Amaç ve Hedeflerimiz

*  Çevreye katı ya da sıvı herhangi bir atık oluşumunun olup olmadığını belirlemek ve mevcut ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygun duruma getirilmesi için gerekli çalışmaları planlayıp 2020 sonuna kadar sonuçlandırmak.

* Öncelikle Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği başta olmak üzere Katı ve Sıvı Atıkların Kontrolü Yönetmeliklerine göre uygun fabrika koşullarını tanımlamak ve en geç 2 ay içerisinde yönetmelikler açısından yeterliliği sağlamak.
      
* Prosesten çıkan tehlikeli atık olup olmadığının tespit edilmesi ve Tehlikeli atıkların Korunması Yönetmeliği kapsamında varsa atıkların 2 ay içinde yönetmeliğe uygun şekilde depolanması  ve bertarafının mevzuata uygun şekilde sağlanması.

*Fabrika genelinde tespit edilen çevre boyutlarının belirlenmesi ve 2020 yılı sonuna kadar  çevreye etkilerini azaltmak amacıyla çevre programı iyileştirme çalışmaları planlamak ve sonuçlandırmak.